جمهوری آذربایجان خود را با طناب پوسیده ترکیه، به چاه وَیل مشکلات بزرگ می‌اندازد
یک نماینده مجلس اظهار داشت: ترکیه در توهم بازسازی امپراتوری عثمانی، مشغول ماجراجویی و بازی با آتش است. به گزارش ایلنا، اردشیر مطهری حساب شخصی خود در توئیتر نوشت: ترکیه در توهم بازسازی امپراتوری عثمانی، مشغول ماجراجویی و بازی با آتش است؛ در این میان جمهوری آذربایجان خود را با این طناب پوسیده، به چاه وَیل مشکلات بزرگ می‌اندازد. فاصله پایتخت همسایه شمالی تا نقطه صفر مرزی ایران (چنانچه بخواهد از چارچوب دوستی خارج شود)، در تیررس قدرت توپخانه‌ای نیروهای نظامی ایران است.   انتهای پیام/