درخواست معرفی استعدادیاب فوتبال از هیات استان‌ها
فدراسیون فوتبال با ارسال دو نامه به استانها شرایط معرفی استعدادیابان فوتبال بانوان و استعدادیابان منطقه‌ای و کشوری را اعلام کر‌د. به گزارش ایلنا، در نامه سرپرست دبیرکلی به روسای هیات فوتبال استانها آمده است: کمیته جوانان و بانوان درنظر دارند بانوان واجد شرایط به منظور استعدادیابی بازیکنان فوتبال بانوان را در کشور شناسایی و در برنامه‌های استعدادیابی به عنوان استعدادیاب استفاده کند. مقتضی است هر استان ۳ نفر از بانوان دارای شرایط زیر را به الویت تا تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰ به فدراسیون معرفی کند: 1- دارا بودن حداقل مدرک مربیگری درجه C آسیا 2- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم 3- سابقه مربیگری در تیم های فوتبال استانی و کشوری 4- آشنایی با مباحث استعدادیابی 5- آشنایی با زبان انگلیسی و کار با کامپیوتر 6- خلاقیت و برنامه‌ریزی و توانایی تولید محتوا در دیگر نامه ارسالی به هیات فوتبال استانها نیز آمده است: کمیته جوانان درنظر دارد به منظور انتخاب استعدادیاب‌های منطقه‌ای و کشوری، افراد واجد شرایط را در کشور شناسایی کند. مقتضی است حداکثر تا تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰ سه نفر از واجدین شرایط آن استان را به ترتیب الویت معرفی کنید. 1- دارا بودن حداقل مدرک مربیگری درجه B آسیا 2- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم 3- سابقه مربیگری در تیم های فوتبال استانی و کشوری 4- آشنایی کامل با مباحث استعدادیابی 5- حسن سابقه و عدم اشتهار به عادات ناپسند 6- آشنایی با زبان انگلیسی و کار با کامپیوتر 7- خلاق و برنامه‌‌ریز و توانایی تولید محتوا را داشته باشد انتهای پیام/