میگلرد کامپوزیتزیرپوش ضد عرق با پد ناحیه زیر بغلمس الیاژیفروش ریبون رنگی پوینت من TP-9200

۵ نفت‌کش‌ حامل بنزین برای ونزوئلا به نزدیکی دریای کارائیب رسیده‌اند