باشگاه تراکتور پرونده یک بدهی خارجی دیگر خود را هم بست. به گزارش ایلنا، به‌دنبال پرداخت تمامی بدهی‌های خارجی منجر به بسته شدن پنجره‌ نقل و انتقالاتی باشگاه تراکتور، تائیدیه دریافت مطالبات میمبلا نیز به فیفا ارسال شد. فیفا برای چهار پرونده دستور رفع منع نقل و انتقال را داده است و باشگاه تراکتور منتظر ارسال تأئیدیه از طرف وکیل مازولا است که با تحقق این امر، پنجره نقل و انتقالاتی تراکتور باز خواهد شد.   انتهای پیام/