جهان برای قضاوت به ما ۲۰ ماه فرصت دهد
سرپرست وزارت اقتصاد دولت افغانستان به رهبری طالبان از جامعه جهانی می‌خواهد که قبل از هرگونه قضاوت در باره کارکرد‌های این گروه به آن‌ها ۲۰ ماه فرصت بدهد.  به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، طالبان خواستار فرصت از جامعه جهانی برای قضاوت درباره عملکرد آن‌ها شد.  سرپرست وزارت اقتصاد دولت افغانستان به رهبری طالبان از جامعه جهانی می‌خواهد که قبل از هرگونه قضاوت در باره کارکرد‌های این گروه به آن‌ها ۲۰ ماه فرصت بدهد. «قاری دین محمد حنیف»، وزیر اقتصاد در دولت موقت طالبان گفت: «جامعه بین‌الملل باید ۲۰ ماه قبل از قضاوت در مورد حکومت طالبان به ما فرصت بدهد.» وی افزود: «ما از جهان نمی‌خواهیم مثل نظام گذشته ما را کمک کند. جهان نظام گذشته را ۲۰ سال کمک و حمایت کرد اما باز هم ناکام ماند. جهان به ما ۲۰ ماه فرصت دهد، سپس قضاوت کند که ما موفق هستیم یا نه.»   انتهای پیام/