پزشکی هسته ای روماتیسم ایرانشرکت حفاری چشمه سابقهواکش سانتریفیوژ بکوارد و فوروارد …روش اجرای تیرچه پیش تنیده bpico

عضویت یک ایرانی در انجمن بین‌المللی فوتبال ناشنوایان جهان
رئیس انجمن فوتبال و فوتسال ناشنوایان ایران به عنوان عضو کمیته مالی انجمن بین‌المللی فوتبال ناشنوایان منصوب شد. به گزارش ایلنا،با تصمیم کمیته اجرایی انجمن بین‌المللی فوتبال ناشنوایان،  فرهاد سلکی رئیس انجمن فوتبال و فوتسال ناشنوایان،  به عنوان عضو کمیته مالی انجمن بین‌المللی فوتبال ناشنوایان منصوب شد. انجمن بین‌المللی فوتبال ناشنوایان (DIFA) در سال 2010 تاسیس شد و یک سازمان بین‌المللی رسمی است که به توسعه و ترویج فوتبال ناشنوایان و فوتسال در جهان اختصاص دارد.  از سال 2015 ، DIFA عضو وابسته کمیته بین‌المللی ورزش ناشنوایان (ICSD) است.    اهداف اصلی DIFA  توسعه بازی فوتبال ناشنوایان در جهان، سازماندهی و انجام آن با هماهنگی مسابقات جهانی فوتبال ناشنوایان و فوتسال ICSD (در همه سنین، مردان و زنان)، سازماندهی و برگزاری رویدادهای بین‌المللی با همکاری سایر انجمن‌ها  و مدیریت روابط ورزشی بین‌المللی مرتبط با فوتبال در DIFA  است.