بیلیارد،فروش میز بیلیارد،فروش میز …آموزش تخصصی تنبک در تهرانپارسپرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …باشگاه مشتریان با امکانات ویژه …

امنیت مهمترین مقوله کشور است
فرمانده مرزبانی ناجا گفت: مرزبانی مرجع امنیت را حاکمیت قلمداد می کند لذا برای مرزبانی حراست و پاسداری از سرحدات کشور مهم تلقی می شود. به گزارش ایلنا، سردار " احمد علی گودرزی" در همایش ملی ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی دانشگاه فردوسی مشهد (ویدئو کنفرانس) اظهار داشت: امنیت ملی یکی از مهم ترین و حیاتی ترین بحث های موجود در هر کشور است که به طور کلی به شیوه حفاظت از ارزش های یک ملت و جلوگیری از آسیب رسیدن به آن ارزش ها بحث می کند. وی با اشاره به یکی از وظایف مهم مرزبانی "استیفای حقوق مرزنشینان و دولت" افزود: مرزبانی مرجع امنیت را حاکمیت قلمداد می‌کند لذا برای مرزبانی حراست و پاسداری از سرحدات کشور بسیار مهم تلقی می شود. سردار گودرزی در ادامه تصریح کرد: مرزبانی با پیوند و مشارکت منافع مرزنشینان با مرز و توسعه مناطق مرزی سعی می کند مرزنشینان را به نوعی به مقوله امنیت وارد و امنیت را نهادینه کند.  وی امنیت و توسعه در آمایش مناطق مرزی را لازم و ملزوم یکدیگر دانست و گفت: آمایش سرزمین در حقیقت پیش نیاز برنامه ریزی برای توسعه پایدار بوده و تامین امنیت برای توسعه است و در مرحله بعد این توسعه است که بر روی امنیت تاثیرگذار است. این مقام ارشد در مرزبانی ناجا با اشاره به نقش موثر مرزنشینان در تامین امنیت مرزها تصریح کرد: مسائل مربوط به امنیت و دفاع از کشور و توسعه پایدار در مناطق مرزی به عنوان برنامه ای امید بخش می تواند برای تحقق توسعه پایدار و امن در مناطق مرزی تلقی شود. سردارگودرزی با تاکید بر رویکرد دفاعی، نظامی، امنیتی، انتظامی و اجتماعی در مرزبانی عنوان کرد: مناطقی پایدار هستند که با دفاع از خود پایدار مانده و در حال توسعه هستند. به گزارش پایگاه خبری پلیس، فرمانده مرزبانی ناجا با اشاره به تهدیدات پیرامونی کشورمان خاطر نشان کرد: توسعه پایدار در فضاهای مناطق مرزی زمانی تحقق پیدا می کند که آن فضاها از امنیت کافی برای سکونت و فعالیت برخوردار باشند از سویی توجه به مناطق مرزی مورد تاکید مقام معظم رهبری امام خامنه ای "مدظله العالی" است که باید مورد اهتمام قرار بگیرد.