اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رشد بیش از ۱۰۰ درصدی توسعه پابندهای الکترونیکی در ماه‌های اخیر
رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تاکید کرد: این سازمان در ماه‌های اخیر رشد بیش از ۱۰۰درصدی را در زمینه توسعه پابندهای الکترونیکی داشته است. به گزارش ایلنا، غلامعلی محمدی با اشاره به اقدامات سازمان زندان‌ها در راستای سند تحول قضایی گفت: در این راستا سازمان زندان ها موضوع توسعه کمی و کیفی اشتغال زندانیان را مدنظر قرار داده است. وی با اشاره به مصوبه مجلس در راستای اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با بهره کم و معافیت از سود حاصل از افرادی که در زندان ها سرمایه گذاری می کنند، اظهار داشت: این مهم بهترین مشوق برای ایجاد اشتغال در زندان هاست که در سند تحول قضایی پیش بینی شده است. رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با اشاره به اقدامات سازمان زندان ها در زمینه کاهش جمعیت کیفری زندان ها تصریح کرد: در این بخش موضوع توسعه پابندهای الکترونیکی پیش بینی شده است تا زندانیان از فرآیندهای الکترونیکی برخوردار شود. محمد ادامه داد: سازمان زندان ها در ماه های اخیر رشد بیش از ۱۰۰ درصدی را در زمینه توسعه پابندهای الکترونیکی داشته است. همچنین در طول ۲۲۲ روز خدمت در  مدیریت جدید ۲۲ رویداد فاخر هم مدنظر قرار گرفته است. وی با بیان اینکه سامانه های هوشمند در راستای تسهیل امور زندانیان مدنظر قرار دارد، خاطرنشان کرد: برخی از اقدامات در مدیریت جدید مربوط به ایجاد سامانه های هوشمند در راستای تسهیل امور زندانیان است که از جمله آن می توان به سامانه برخط در خصوص وضعیت قضایی زندانیان و سامانه ایجاد مرکز کارآفرینی و حامی بازار، اشاره کرد که به توسعه فروش کالاهای زندانیان توجه دارد. انتهای پیام/