اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه/ محاسبه تعرفه آب مصرفی کشت‌های گلخانه‌ای در شهرک‌های نواحی صنعتی به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی