آموزشگاه موسیقی آوایش در تهرانپارسنمایندگی فعال بیمه البرز کد 6152مرکزتخصصی آموزش زبانهاي خارجي زبان …نمایندگی گودمن

انطباق کامل صنعت گردشگری با نقشه مهندسی فرهنگی کشور
معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: گردشگری، صنعتی به شمار می‌آید که مرتبط با مسایل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و بخش فرهنگ به عنوان یکی از ارکان اصلی آن، خود را با اهداف کلان نقشه مهندسی فرهنگی کشور در انطباق کامل قرار داده است. به گزارش ایلنا، ولی تیموری (معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی) روز گذشته در نشست با محمود حاجیلویی (معاون خط مشی‌گذاری و هماهنگی اجرایی ستاد فرهنگ شورایعالی انقلاب فرهنگی) و اعضای این بخش که با هدف بازخوانی سند راهبردی توسعه گردشگری و نیز بررسی مفاد فرهنگی سند یاد شده در محل معاونت گردشگری برگزار شد؛ گفت: با توجه به تکلیف قانونی و جهت‌گیری تعیین شده در ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه به منظور تدوین سند توسعه گردشگری، اقدام جهت تحقق آن گامی در راستای ایفای نقش دستگاه‌های اجرایی در بخش گردشگری به شمار می‌آید. او افزود: ما از نگاه هم‌افزایی شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز برای پربار ساختن و اثر گذار کردن این سند در حوزه فرهنگی استقبال خواهیم کرد. همچنین در این نشست محمود حاجیلویی (معاون خط مشی‌گذاری و هماهنگی اجرای ستاد فرهنگ شورایعالی انقلاب فرهنگی) نیز با تشریح نقشه مهندسی فرهنگی و ستاد تشکیل یافته برای این منظور در خصوص سیاست‌های فرهنگی گردشگری، دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را با تاکید بر مزیت‌ها و ارزش افزوده فرهنگی در صنعت گردشگری مطرح کرد.  وی با تاکید بر اینکه در اسناد فرادست فرهنگی، موضوعات باید فراتر از اقدامات یک قوه دیده شوند؛ به لزوم مشارکت همه کنشگران در درون حاکمیت ملی اشاره کرد و گفت: ارتقای مباحث فرهنگی در سند راهبردی به متولی‌گری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی انجام خواهد پذیرفت و بدین ترتیب از تعدد اسناد نیز جلوگیری خواهد شد.