تهدید آینده انقلاب تفکر نئولیبرالیسم برخی مسئولان است
سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تفکر نئولیبرالیسم برخی مسئولان را تهدید آینده انقلاب عنوان کرد و گفت: متاسفانه امروز این نوع تفکر در رفتار و باورهای برخی از مسوولان نهادینه شده است. به گزارش ایلنا، مهدی حسین زاده سرپرست معاونت فرهنگی واجتماعی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در نشست صمیمانه جامعه دانشگاهی جزیره کیش با مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی که در پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران برگزار شد؛ بر ضرورت جهاد مقابل تفکر نئولیبرالیسم تاکید کرد. حسین زاده با بیان این که در مناطق آزاد قید «آزاد» به تجاری - صنعتی تلقی می شود نه به «فرهنگی»، اظهار داشت: از چند سال گذشته در تفکر برخی از مسوولان این قید آزاد را به فرهنگ نیز تسری می دهند. به گفته حسین زاده مشکل ما در حوزه فرهنگ، تفکر نئولیبرالیسم است که از ابتدای دهه 70 در تفکر برخی از مسوولان کشور نهادینه شده است. سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی تفکر نئولیبرالیسم را تفکری عنوان کرد که "فرهنگ، خانواده، زن و حتی شهادت را به مثابه کالا می بینند. مهدی حسین زاده با تاکید بر این که حتی به شهید نیز نگاه کالایی دارند، تصریح کرد: به خاطر این که فرهنگ را هم اقتصادی می بینند این نوع تفکر در مناطق مختلف و در جایگاه کشور ما آسیب های فراوانی را به دنبال داشته است. حسین زاده اظهار داشت: تا جایی که احساس می کنند این فرهنگ درآمدی ندارد نسبت به حذف آن اقدام می کنند. وی با بیان این که در مقابل باورهای این مردم مسئول هستیم، گفت: در کیش متاسفانه طبقه ایجاد شده است، طبقه مرفه در مقابل عده ای که زیر چرخ توسعه له می شوند. سرپرست معاونت فرهنگی واجتماعی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در ادامه با اشاره به صحبت امام خمینی (ره) که فرمودند« من موی مستتضعفان کوه نشین را با کاخ نشین ها عوض نمی کنم»، گفت: باید در این زمینه هم، جهاد و مطالبه کرد و صدای مستضعفان شد. گفتنی است در نشست صمیمانه جامعه دانشگاهی جزیره کیش با مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، جعفر آهنگران رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، معاونین و برخی از مدیران سازمان منطقه آزاد کیش و هیئت همراه دبیرخانه شواری عالی مناطق آزاد، اساتید و برخی از دانشجویان داخلی و خارجی حضور داشتند. انتهای پیام/