اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

جعفری: امیدوارم امسال دیگر خانه به دوش نباشیم