اعتراض برخی دانش آموزان گیلانی به ناعدالتی در تخصیص سهمیه کنکور امسال
برخی از داوطلبان گیلانی کنکور امسال در شهرستان‌های عمارلو ، خورگام ، رحمت آباد و بلوکات از توابع رودبار نسبت به ناعدالتی در تخصیص سهمیه منطقه محل تحصیل‌ شان معترضند. به گزارش ایلنا، این داوطلبان با ارسال متنی به  این خبرگزاری از نتایج کنکور رشته های خاص مثل دانشگاه فرهنگیان ناراضی بوده و نوشتند که قبول شدگان دعوت به مصاحبه شدند ولی متاسفانه با ناعدالتی که صورت گرفت دانش آموزان منطقه و شهرستان ما خیلی ضرر کردند. این معترضان در نامه خود نوشتند: با توجه به اینکه شهر رشت سهمیه خاصی نداشت امسال کل استان را بومی کردند تا دانش آموزان رشتی بتوانند از سهمیه مناطق دیگر و منطقه ما استفاده کنند در صورتی که دانش آموز محروم منطقه عمارلو که برخی مدرسان‌شان سرباز معلم هستند  باید با دانش آموز رشتی در کنکور رقابت کنند. در این نامه همچنین آمده است: دانشجو معلم از سهمیه منطقه ما استفاده می‌کند و استخدام می شود و یکی دوسالی در منطقه با غیبت های گاه  بی وقت می‌گذراند سپس با استفاده از پارتی انتقالی می گیرد و سپس منطقه محروم ما همچنان با سرباز معلم بچه ها را مشغول می‌کند.  امیدوارم نماینده ما در  مجلس و رؤسای آموزش و پرورش استان در خصوص این شرایط پیش آمده از دانش آموزان و داوطلبان کنکور منطقه ما حمایت کنند تا سهمیه تخصیص داده شده به شهرستان ما متعلق به دانش آموزان این منطقه باشد و در سال آینده چنین ناعدالتی را شاهد نباشیم.     انتهای پیام/