انجام کلیه امور طراحی چاپ تبلیغات …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپخریدار ضایعات کامپیوتری خرید ماساژور سه بعدی دستی تاچ …

تعیین تکلیف 465 ملک مازاد بانک ملی ایران در سال گذشته
مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: این بانک در سال گذشته بیش از 10 هزار میلیارد ریال از اموال تملیکی و مازاد خود را تعیین تکلیف کرده است. به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ، محمد رضا حسین زاده با اشاره به این که تعیین تکلیف اموال و املاک مازاد از الزامات قانونی است و بانک ملی ایران همواره در این حوزه پیشتاز بوده است، اظهار کرد: تنها در سال 1399 معادل 465 ملک تعیین تکلیف شده که 324 مورد آن ها از طریق مزایده به فروش رسیده است. به گفته وی، برگزاری 115 فقره مزایده به این منظور نشان دهنده تلاش بانک ملی ایران برای عمل به قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور است.