صادق درودگر: آماده مذاکره با پرسپولیس و تیم‌های دیگر هم هستیم (ویدیو)

صادق درودگر: آماده مذاکره با پرسپولیس و تیم‌های دیگر هم هستیم (ویدیو)