ویدیو اختصاصی: حضور شایان مصلح در تمرینات گل گهر سیرجان