اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

همایش علمی فقر و نابرابری آموزشی برگزار می‌شود
همایش علمی فقر و نابرابری آموزشی برگزار می‌شود. به گزارش خبرنگار ایلنا، همایش علمی فقر و نابرابری آموزشی هفتم شهریور ماه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود.  این همایش علمی در دو بخش مجموعه سخنرانی و پنل‌های تخصصی برگزار می‌شود و در آنها، شاخص‌ها و ابعاد فقر و نابرابری آموزشی، سمن‌ها و فقر آموزشی، چالش‌های نظام آموزشی در ایران و همچنین کرونا و فقر آموزشی مورد بررسی قرار می‌گیرد.  انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات، انجمن جامعه‌شناسی ایران، انجمن مطالعات تطبیقی آموزش و پرورش، انجمن اقتصاد ایران و تعداد دیگری از انجمن‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و... این همایش علمی را برگزار می‌کنند.   انتهای پیام/