گرایی: همیشه مسابقات را با صدای هادی عامل گوش می‌کنم(ویدیو)