نگاه ویژه نظام تعلیم و تربیت به دو موضوع «تحول» و «عدالت»

نگاه ویژه نظام تعلیم و تربیت به دو موضوع «تحول» و «عدالت»
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به این که ستاد همکاری‌های حوزه و آموزش و پرورش، آموزش ابتدایی و دانشگاه فرهنگیان از نقاط استراتژیک وزارت آموزش و پرورش در دولت سیزدهم است، گفت: «نظام تعلیم و تربیت» به دو موضوع «تحول» و «عدالت» نگاه ویژه‌ای دارد. به گزارش ایلنا، یوسف نوری، در سفر یک روزه خود به استان قم و در دیدار با آیت الله اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه، اظهارکرد: در دوره جدید وزارت آموزش و پرورش با توجه به مباحث جدی پیرامون بودجه، دو موضوع «تحول» و «عدالت» با نگاه ویژه‌ای دنبال خواهد شد. نوری، افزود: در خصوص پیاده‌سازی سندتحول، الگوی پیاده‌سازی و مدل پیشنهادی در شورای معاونان ارائه و مورد قبول واقع شده است. عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به این که در الگوی جدید پیاده‌سازی سندتحول بنیادین، مدیر حوزه‌های علمیه به عنوان لایه اصلی، ناظر اول و اثرگذار مطرح شده است، بیان کرد: در اجرا و پیاده‌سازی این سند، نگاه دقیق کارشناسی را در لایه‌های مختلف طراحی و با نظارت چند لایه‌ای در دستور کار قرار داده‌ایم. وی ادامه داد: به کارگیری کارشناسان متعهد و متخصص به عنوان لایه‌های بعدی آن در دستور کار قرار گرفته است. وزیر آموزش و پرورش گفت: توجه به ستاد همکاری‌ها، آموزش ابتدایی، شبکه‌سازی و دانشگاه فرهنگیان، از نکاتی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.   انتهای پیام/