اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اعلام آرای انضباطی فوتسال
کمیته انضباطی آرای خود را درباره پرونده های تخلف برخی از تیم های فوتسال صادر کرد. به گزارش ایلنا، با اعلام کمیته انضباطی؛ دیدار تیم های پارسه کرمان و وحدت خوزستان برگزار و از سوی مطهره حسین خانی، مدیر تیم پارسه کرمان تخلفاتی مبنی بر رفتار غیر ورزشی رخ داد. وی به توبیخ کتبی محکوم شد. بغیاری، بازیکن تیم پارسه کرمان نیز به دلیل رفتار غیر ورزشی و بدرفتاری با داور مسابقه به یک جلسه از همراهی تیم خود محروم شد و باید 30 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. تیم وحدت خوزستان به دلیل داشتن سه بازیکن اخطاری باید 30 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. *مسابقه تیم های آریا ماشین فریدون شهر و نفت امیدیه برگزار و از سوی امین شریفی، مدیر تیم نفت امیدیه تخلفاتی مبنی بر بدرفتاری در قبال داور مسابقه رخ داد. وی به سه جلسه از همراهی تیم خود محروم است و باید 100 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای از حیث محرومیت قابل تجدید نظر است. تیم آریا منش فریدون شهر به دلیل تخلف تماشاگران نسبت به داور باید 50 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. حافظ تمیمی زاده، مدیرعامل نفت امیدیه بخاطر بدرفتاری برابر داور بازی به یک جلسه از  ورود به محل برگزاری مسابقه تیم و پرداخت 200 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. جبار کامیابی نیا یکی از عوامل تیم نفت امیدیه به دلیل بدرفتاری در قبال نماینده مسابقه، به سه جلسه از همراهی تیم خود محروم شد. وی باید 100 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای از حیث محرومیت قابل تجدید نظر است. بهمن یسلیانی، مدیر تیم آریا ماشین فریدون شهر به خاطر رفتار غیر ورزشی به توبیخ کتبی محکوم شد. مهدی حسینی، مدیرعامل تیم آریا ماشین فریدون شهر نیز به دلیل بدرفتاری مقابل مقام رسمی مسابقه (داور) به یک جلسه از همراهی تیم خودت و پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. انتهای پیام/