نیروهای شرکتی اداره کل راهداری استان لرستان ۳ ماه حقوق نگرفته‌اند
حدود ۴۶۰ نفر از پرسنل شرکتی اداره کل راهداری، سه ماهِ تیر، مرداد و شهریور را حقوق نگرفته‌اند. تعدادی از نیروهای شرکتی اداره‌ی کل راهدارای و حمل و نقل استان لرستان در تماس با خبرنگار ایلنا، از معوقات مزدی خود گفتند. به گفته‌ی آن‌ها حدود ۴۶۰ نفر از پرسنل شرکتی اداره کل راهداری، سه ماهِ تیر، مرداد و شهریور را حقوق نگرفته‌اند.  آن‌ها می‌گویند: با توجه به اینکه اکثر ما مستاجر هستیم و حداقل حقوق را دریافت می‌کنیم، هیچ پس‌اندازی نداریم و سه ماه‌ عدم دریافت حقوق همه‌ی ما را در مضیقه قرار داده است.  این نیروهای شرکتی می‌گویند: همیشه اول مهر به دلیل بازگشایی مدارس خرج خانواده‌ها زیاد می‌شود، ما نمی‌دانیم با این وضعیت چگونه فرزندانمان را برای مدرسه آماده کنیم.  آن‌ها می‌گویند: سایر پرسنل این اداره حقوق خود را دریافت کرده‌اند و حتی مبلغی را نیز برای بازگشایی مدارس به آن‌ها پرداخت کرده‌اند اما ما همان حداقل حقوقِ وزارت کار را هم نمی‌گیریم و هیچ کس پیگیر این موضوع نیست. اگر اعتراض کنیم می‌گویند نیرو زیاد است و به راحتی اخراج‌مان می‌کنند. انتهای پیام/