مجموعه ترجمه رسمی تکسیمسازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فومسنین پلاستتست ورزش NORAV آمریکا/آلمان

واکنش هافبک گل گهر به شایعه پیشنهاد استقلال