خدمات باغبانیگروه ساختمانی آروین سازهروش اجرای تیرچه پیش تنیده bpicoباربری یخچالدار مازند سرما(با مدیریت …

دولت با ابلاغیه اسفند ماه در خصوص پرداخت بودجه قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، عملاً از پرداخت نیمی از اعتبارات مندرج در قانون بودجه ۹۸ طفره رفت. به گزارش خبرنگار ایلنا، طی روزهای اخیر ۸۹ میلیارد تومان دیگر از بودجه قانون معلولان پرداخت و همین مقدار هم برای اسفندماه ابلاغ شد. با این حال مشخص نیست که تکلیف ۵۳۳ میلیارد دیگر از بودجه قانون معلولان چه خواهد شد. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دیدار با تجع‌کنندگان در روز ۱۶ آذر وعده داده بود که کل بودجه مربوط به اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت تا پایان سال پرداخت شود. بودجه قانون معلولان، ۱۱۰۰ میلیارد تومان است که باقی مانده پس از کسر ۳ درصد قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توسعه عادلانه، ۱۰۶۷ میلیارد تومان باید پرداخت شود اما پرداختی‌ تا این لحظه تنها ۴۴۵ میلیارد تومان بوده است که با در نظر گرفتن ابلاغیه ۸۹ میلیارد تومانی برای اسفند ماه، عملاً دولت از پرداخت ۵۳۳ میلیارد تومان بودجه معلولان طفره رفت. عدم پرداخت بودجه کامل قانون حمایت از معلولان به معنای عدم اجرای حمایت‌های این قانون در خصوص معیشت، مسکن، اشتغال، درمان و توانبخشی و آموزش افراد دارای معلولیت است.