ابلاغ «تفاهم نامه همکاری بین آموزش و پرورش و جامعه خیّرین مدرسه ساز» به استان ها
مرکز هماهنگی حوزه وزارتی، «تفاهم نامه همکاری بین آموزش و پرورش و جامعه خیّرین مدرسه ساز» به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ کرد.  به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مرکز هماهنگی حوزه وزارتی در راستای بهره مندی و اثربخشی برنامه های مشارکت جویانه، «تفاهم نامه همکاری بین آموزش و پرورش و جامعه خیّرین مدرسه ساز» را به ادارات کل آموزش و پرورش ابلاغ کرد. بر اساس این گزارش، این تفاهم نامه با هدف هم افزایی و همکاری «جامعه خیرین مدرسه ساز» و «نهاد آموزش و پرورش» شکل گرفته و می تواند در راستای تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت، فرصت آفرین باشد. انتهای پیام/