اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ادامه بررسی پرونده محکومان و متهمان برای تطبیق با معیارهای عفو رهبری