تست ورزش NORAV آمریکا/آلمانبرس صنعتیفروش صفر تا صد تجهیزات پزشکی | …سیم بکسل

فاز اول تست انسانی واکسن کرونای انستیتو رازی روی ۱۳۳ داوطلب انجام می‌شود
دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت با اشاره به اینکه تکنولوژی واکسن کرونای تولیدی رازی با واکسن قبلی متفاوت است، گفت: فاز اول تست انسانی واکسن کرونای رازی روی ۱۳۳ داوطلب انجام خواهد شد. «احسان کوشکی» دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به روند ساخت واکسن دوم کرونای کشور که توسط سرم‌سازی رازی در حال ساخت است، بیان کرد: پروتکل این واکسن با واکسن قبلی متفاوت است، چون تکنولوژی این واکسن با واکسن قبلی تفاوت دارد. وی ادامه داد: این واکسن با تکنولوژی پروتئین نوترکیب ساخته می‌شود و فاز اول آن به این شکل است که ابتدا روی ۱۳ نفر به صورت پیش قراول، واکسن در مدت یک هفته امتحان می‌شود و اگر به لحاظ ایمنی در این افراد مشکلی وجود نداشت، وارد مرحله بعدی می‌شوند‌. کوشکی افزود: بعد از آن ۱۲۰ نفر دوباره وارد پژوهش می‌شوند و در مجموع روی ۱۳۳ نفر فاز یک انجام می‌شود. دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت بیان کرد: اگر فاز یک به خوبی جواب داد، وارد فاز دو می‌شوند که آنجا ۵۰۰ نفر مورد پژوهش قرار می‌گیرند و تقریبا مراحل تست این آزمایش‌ها مانند واکسن اول است و فاز یک آن تقریبا چند هفته طول می‌کشد تا نتایج آن مشخص شود. وی افزود: جزئیات این پژوهش بعد از آنکه پروتکلش در سامانه‌ ثبت کارآزمایی قرار گرفت، قابل مشاهده خواهد بود. کوشکی در مورد عوارض احتمالی این واکسن‌ گفت: معمولا از واکسن‌های نوترکیب انتظار داریم که عوارض کمی داشته باشند. وی در پایان در مورد روند تست انسانی واکسن اول، افزود: در مجموع فاز اول آن طی می‌شود و وقتی روی ۵۶ نفر جواب‌ها خوب بود، فاز دوم شروع می‌شود، در این مدت هم تعداد افراد آرام آرام اضافه می‌شود و تا الان مشکل خاصی در این مسیر نداشتیم‌.