اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کوشکی بر اثر کهولت سن تلف شد