توپ در زمین تهران است/ باید میان سیاست‌های منطقه‌ای و برنامه هسته‌ای ایران تفکیک قائل شد

توپ در زمین تهران است/ باید میان سیاست‌های منطقه‌ای و برنامه هسته‌ای ایران تفکیک قائل شد
مشاور امنیت ملی آمریکا با اشاره به مذاکرات برجامی وین که قرار است از روز پنجشنبه از سر گرفته شود، گفت که در حال حاضر «توپ در زمین ایران است». به گزارش ایلنا، «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی آمریکا با اشاره به مذاکرات برجامی وین که قرار است از روز پنجشنبه از سر گرفته شود، گفت که در حال حاضر «توپ در زمین ایران است». وی با تکرار برخی ادعاها مبنی بر تلاش ایران برای وقت‌کشی در مذاکرات، گفت که لازم است این کشور از خود جدیت نشان دهد. سالیوان برخی مواضع بی‌اساس در خصوص ماهیت برنامه هسته‌ای ایران را تکرار کرده و گفت که ایران مجهز به سلاح هسته‌ای از ایران بدون سلاح هسته‌ای خطرناک‌تر خواهد بود.   انتهای پیام/