فروش انواع دستگاه های تصفیه آب …تست ورزش NORAV آمریکا/آلمانآموزش خوشنویسی با خودکار فارسی …ثبت شرکت و برند صداقت

پاک‌سازی و مستندنگاری مردان نمکی در دست اقدام
رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری از مراحل پاک‌سازی و مستندنگاری مردان نمکی در موزه ذوالفقاری زنجان بازدید کرد. به‌ گزارش ایلنا، بهروز عمرانی (رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری) در بازدید از مراحل پاک‌سازی و مستندنگاری مردان نمکی موزه ذوالفقاری، گفت: با انجام این پروژه مرمت، به‌دلیل ارتباط با تحقیقات علمی روی مردان نمکی شماره ۲.۴ و ۵ شناخت بهتر و کامل‌تری از آن‌ها ارائه خواهد کرد. او با متمایز دانستن مردان نمکی چهرآباد از سایر مومیایی‌ها، بیان کرد: باید با همکاری مشترک دانشگاه بوخوم آلمان و کارشناسان زنجانی به روشی مناسب برای نگهداری بلندمدت مردان نمکی برسیم. با توجه به این‌که مردان نمکی در دنیا منحصر به‌فرد است، تجربه‌ای در این زمینه نداریم و نیاز به بررسی وسیعی است. رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری افزود: امیدوارم پاک‌سازی و اقدامات مطالعاتی چندجانبه بر روی مردان نمکی و بررسی‌ها، زمینه‌ای را فراهم کند که ما در دنیا دستاوردهایی برای ارائه داشته باشیم.  او عنوان کرد: مطالعه بر روی مومیایی‌های مردان نمکی مکشوفه از معدن نمک چهرآباد در دستور کار هیئت تحقیقاتی است و این پروژه علمی به مدت یک ماه ادامه پیدا می‌کند. عمرانی در این بازدید از نزدیک با نحوه فعالیت آزمایشگاه‌های طیف‌سنجی، پاک‌سازی، حفاظت و مرمت، بافته‌ها و … آشنا شد. مسئولان و کارشناسان تیم اجرایی پروژه نیز به تشریح اقدامات انجام شده و یا در دست اقدام پرداختند.  معدن نمک چهرآباد مهم‌ترین معدن استخراج نمک در دوره هخامنشی و ساسانی است در حال حاضر به استثنای مومیایی نمکی شماره یک که در موزه ملی نگهداری می‌شود، بقیه اجساد و اشیای به‌دست آمده از معدن چهرآباد در موزه ذوالفقاری زنجان تحت نظارت کارشناسان نگهداری می‌شود.