اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

گزارش‌هایی که دولت می‌آورد دهان پرکن و بی‌نتیجه است/ چاره‌اندیشی صورت نگیرد اجاره‌نشین‌های شهرهای بزرگ، حاشیه‌نشین و کپرنشین خواهند شد