تکلیف 3 ورزشگاه برای لیگ برتر مشخص نشده است
تکلیف 3 ورزشگاه برای میزبانی از مسابقات مشخص نشده است. به گزارش ایلنا، کمتر از یک هفته دیگر مسابقات لیگ برتر استارت خواهد خورد و تکلیف 3 ورزشگاه برای میزبانی از مسابقات مشخص نشده است. ورزشگاه ساری برای میزبانی مسابقات نساجی و همچنین حافظیه شیراز و ورزشگاه مس رفسنجان نیز هنوز نتوانسته اند استانداردهای لازم را از سازمان لیگ دریافت کنند. گفتنی اگر این 3 ورزشگاه نتوانند به مهلت سازمان لیگ برای بازیها برسنند باید در شهر دیگری مسابقات خود را برگزار کنند. انتهای پیام/