بررسی نحوه ارتقاء تعامل کمیسیون با سازمان بازرسی کل کشور

بررسی نحوه ارتقاء تعامل کمیسیون با سازمان بازرسی کل کشور
اعضای کمیسیون اصل ۹۰ در هفته جاری نشستی با رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص بررسی نحوه ارتقاء تعامل کمیسیون با آن سازمان را برگزار می کنند. به گزارش ایلنا، اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در هفته جاری نشست هایی به شرح زیر دارند: سه شنبه: نشست با رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص بررسی نحوه ارتقاء تعامل کمیسیون اصل ۹۰ با آن سازمان نشست با رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اجرای قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری. انتهای پیام/