دستگاه عرق گیری گیاهانآگهی رایگان ساختمانی | تبلیغات …اتوبار باربری|فروش کارتن و لوازم …نماینده محصولات برق صنعتی ISBS …

پرداخت «حداقل دستمزد» در اتحادیه اروپا اجباری شد
کمیسیون اروپا برای تضمین پرداخت حداقل دستمزد و افزایش آن مطابق هزینه‌های زندگی در کشورهای عضو، قانون وضع کرد. به گزارش ایلنا به نقل از کمیسیون اروپا، کمیسیون اروپا برای تضمین  پرداخت حداقل دستمزد در کشورهای عضو، قانون وضع کرد.  بر این اساس، کشورهای عضو اتحادیه اروپا متعهد می‌شوند که حداقل دستمزد به تمامی کارگران پرداخت شود.  این تصمیم به دنبال نگرانی از آثار کرونا بر معیشت کارگران اتخاذ شد. اتحادیه اورپا نگران طولانی شدن آثار کرونا بر اقتصاد کشورهای عضو است و از دولت‌ها می‌خواهد که کارفرمایان را برای پرداخت حداقل دستمزد زیر فشار بگذارند.  برابر  مفاد این قانون، در صورت پرداخت نشدن حداقل دستمزد به کارگران، امکان پیگیری آن در دادگاه‌های اروپا وجود دارد.