یاماگا: استقلال بزرگترین تیم ایران است/ قرارداد فوق العاده ای بستم