صدور ۱۵۶۱ مجوز شناسه شیما و مالکیت معنوی
در مهرماه سال جاری ۱۵۶۱ طراح، نشان شیما و مالکیت معنوی را از کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور دریافت کردند. به گزارش ایلنا، مهرماه سال جاری با دریافت نشان شیما و مالکیت معنوی ۱۵۶۱طراح از سوی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور همراه بود. ازاین تعداد آثار، ۱۲۱۲ طرح شناسه شیما وتعداد ۸۹طرح حائزدریافت مالکیت معنوی شده است. قابل ذکر است از ۸۹ اثری که مالکیت معنوی را دریافت کرده اند، ۵۸ طرح مربوط به لباس اجتماع بانوان و ۱۱ طرح نیز در بخش لباس مجلسی صادر شده است. هم چنین در بخش‌های زیور آلات ۷ اثر، ۵ اثر طراحی پارچه و شال و روسری (ملزومات حجاب) ۹ اثر توانستند مالکیت معنوی دریافت نمایند. قابل ذکر است به استناد ماده ۲ قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان و منظور تحقق اهداف مندج در ماده ۴ قانون مصوب ۱۲/۱۰/۸۵ مبنی بر حمایت طرح و الگوی ارائه شده، مبتنی بر نمادهای ایرانی و اسلامی برای تعدادی از طراحان واجد شرایط گواهی مالکیت معنوی صادر می‌شود. کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور «شناسه یکپارچه مد و لباس ایرانی» با عنوان نشان «شیما»، را به استناد وظایف و آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس در راستای ترویج الگوهای ملی و بومی و هدایت بازار تولید و نیز ترغیب مردم در پرهیز از انتخاب الگوهای بیگانه صادر می¬نماید. طرح‌های حائز دریافت نشان شیما از سوی هنرمندان، طراحان و تولیدکنندگان مد و لباس ایرانی ارائه شده و با شرایط بهره¬گیری آثار از نمادها و شاخص‌های هنری طراحی و تولید لباس، این نشان به ثبت نام کنندگان و متقاضیان اعطا می‌شود. طراحان با دریافت ۱۰ نشان شیما و ۵ مالکیت معنویمی¬توانند با درخواست از کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور به صندوق هنرمندان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت بیمه هنرمندان معرفی و بیمه شوند. همچنین از تسهیلات این صندوق نیز استفاده نمایند. انتهای پیام/