اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

چرا از کنسرت دسته جمعی اروپا، کانادا و استرالیا در حمایت از حقوق زنان معترض فرانسوی خبری نیست!؟