عاشوری: هزینه گل گهر معمولی است و ریخت‌و‌پاش نداریم(ویدیو)