ثبت شرکت تولید الکل و مواد ضد عفونیبهترین آموزشگاه زبان آلمانیسیم بکسل و اتصالات استیلاستخدام مدرس زبان المانی زبان ترکی …

نحوه مشارکت بازنشستگان کشوری در امور صندوق/ وزیر کار یک نماینده از بازنشستگان را در سطوح مختلف دخیل کند
یک فعال صنفی بازنشستگان کشوری خواستار افزایش نقش مشارکتی بازنشستگان در اداره و مدیریت صندوق بازنشستگی شد. به گزارش خبرنگار ایلنا، وحید محمدزاده (فعال صنفی بازنشستگان کشوری) در ارتباط با مکانیسم صندوق کشوری گفت: کارمندان شاغل کشوری که زمانی تحت پوشش قانون مادرِ استخدام کشوری و سپس جانشین آن، قانون مادر «مدیریت خدمات کشوری» هستند، برای تامین معیشت و امور رفاهی دوران بازنشستگی، مشترک صندوق بازنشستگی کشوری شده و کسورات قانونی را از طریق کارفرما که همان دولت و دستگاه‌های اجرائی است به این صندوق واریز می‌کنند. طبق نظر قانونگذار علاوه بر سهم کسورات کارمندی، دولت نیز مکلف است سهم کسورات تعیین شده را به این صندوق واریز کند که این منابع و همچنین سایر کمک‌های دولت و کمک اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر وجوهی که قانونا به صندوق واریز می‌شود باید توسط ارکان ساختاری و مدیران این صندوق در امور اقتصادی سودآور سرمایه‌گذاری شده تا ضمن ایجاد ارزش افزوده، بتوان منافع حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها را برای بهبود امور معیشتی و رفاهی بازنشستگان کشوری مصرف نمود. وی ادامه می‌دهد: کارمندان شاغل و بازنشستگان کشوری مشترک این صندوق متاسفانه تاکنون با وجود اینکه بخش عمده‌ای از منابع و سرمایه صندوق و ارزش افزوده آن در طول سالیان متمادی سرمایه‌گذاری صندوق از زمان تشکیل آن در سال ۱۳۵۴ تاکنون توسط کسورات سهم کارمندی مشترکین حقیقی صندوق تامین شده است، به دلیل مدیریت صرفا دولتی از حق مشارکت و تعیین سرنوشت خود در صندوق متعلق به خودشان کاملا محروم مانده‌اند و حتی یک نفر نماینده واجد شرایط قانونی متخصص، مجرب، امین و منتخب از جامعه بازنشستگان کشوری به ارکان ساختاری و مجامع سیاستگزاری، مدیریتی و نظارتی صندوق ورود پیدا نکرده است. او در ارتباط با ارکان صندوق توضیح داد: ارکان ساختاری صندوق بازنشستگی کشوری طبق ماده ۱۱۳ اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری و آخرین اساسنامه مصوب هیات وزیران عبارت است از:  هیات امنا به عنوان بالاترین رکن سیاستگذاری و تصمیم‌گیری صندوق متشکل از ۹ نفر که هیات امنای سازمان تامین اجتماعی طبق قانون در‌ مقام و‌ جایگاه حقوقی تمامی هیات امنای صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی و خدمات درمانی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام وظیفه می‌کند. هیات مدیره به عنوان‌ پل ارتباطی با هیات امنا و مدیرعامل صندوق و پیشنهاد دهنده سیاست‌ها و خط مشی‌های اداری، مالی ، معاملاتی، تشکیلاتی و برنامه و بودجه سالانه و‌ نحوه استفاده از ذخائر و سرمایه صندوق به هیات امنا و تصویب ساز و کارهای اجرائی لازم برای عملیاتی کردن تصمیمات و مصوبات هیات امنا متشکل از ۵ نفر. هیات نظارت به عنوان ناظر بر اجرای مفاد اساسنامه و  بررسی و مطابقت دادن عملکرد صندوق با مقررات قانونی و اظهارنظر در خصوص ترازنامه و گزارش بازرس قانونی قبل از طرح در هیات امناء مرکب از ۳ نفر. قانون در ارتباط با مشارکت چه می‌گوید؟ او ادامه می‌دهد: طبق ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و ماده ۱۱۳ اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری، یک نفر نماینده واجد شرایط قانونی جامعه خدمت‌گیرندگان (در این خصوص جامعه بازنشستگان کشوری) می‌تواند با پیشنهاد وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تایید شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی و تصویب هیات محترم وزیران به عضویت هیات امناء ورود پیدا کند و با حکم وزیر محترم رفاه منصوب شود. تصمیم‌گیری برای حضور با حق رای و موظفِ حداقل یک نفر از بازنشستگان کشوری واجد شرایط قانونی در هیات مدیره و همچنین حداقل یک نفر در هیات نظارت صندوق، بنا به پیشنهاد وزیر محترم رفاه و‌ تصویب هیات امنای صندوق امکان‌پذیر است. محمدزاده در پایان می‌گوید: در خصوص اجابت این درخواست و حضور فعال و‌ مثمرثمر نماینده واجد شرایط قانونی و متخصص و مجرب بازنشستگان کشوری در ارکان ساختاری مورد اشاره صندوق، جامعه بازنشستگان کشوری با جدیت از شریعتمداری (وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی) انتظار دارند و درخواست می‌نمایند در مدت باقیمانده از دولت دوازدهم زمینه بررسی و‌ تحقق این امر را در ستاد وزارتخانه مهیا فرمایند و با تصویب مراجع قانونی ذیربط امکان فعالیت و حضور با حق رای حداقل یک نفر از بازنشستگان واجد شرایط را در هر یک از سه رکن تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و نظارتی صندوق‌ بازنشستگی کشوری فراهم نمایند.