اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مهدی عبدی: تیم ملی به من آماده باش داده بود