دستگاه آسیاب مخصوص دانه های سختقویترین پکیج آموزش تندخوانی و تقویت …امگا باتری، خرید باتری و شارژر …صندلی امفی تئاتر لوکس مدل R-640 …

برگزاری جلسه اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری
جلسه اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری با حضور معاون پرستاری و نمایندگان معاونت درمان، توسعه و حقوقی وزارت بهداشت، نماینده سازمان نظام پرستاری و نمایندگان سازمان های بیمه گر برگزار شد. به گزارش ایلنا، مریم حضرتی - معاون پرستاری وزیر بهداشت در جلسه اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به تشریح تصویب و روند اجرایی کردن این قانون از سال 86 پرداخت و با اشاره به تلاش ها و پیگیری های معاونت پرستاری از سال 96 تا کنون، گفت: پس از تاکید مقام معظم رهبری بر اجرایی کردن این قانون در روز پرستار سال جاری، جلسه حاضر با حضور دست اندر کاران اجرای این قانون برگزار شده و ان شالله تا حصول نتیجه و اجرایی کردن آن، این جلسات به صورت جدی و مستمر ادامه خواهد یافت.  وی در ادامه افزود: با توجه به نص صریح قانون و تکلیف مقام معظم رهبری بر وزارت بهداشت، امیدواریم این قانون هرچه زودتر اجرایی شود.   وی همچنین افزود: اجرای این قانون سبب هویت مستقل حرفه ای و عدالت در سلامت خواهد شد. بنابراعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، همچنین در این جلسه اعضای حاضر نقطه نظرات خود و موانع موجود پیرامون قانون تعرفه گذاری پرستاری را بیان کردند و مشترکا بر اجرایی آن تاکید کردند.  در این جلسه مقرر شد کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان معاونتهای پرستاری، درمان، توسعه و حقوقی وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری جهت بررسی بسته های خدمتی و تعرفه های تدوین شده و چگونگی اجرای آن تشکیل شود.