پله گرد فلزی آس استپمیکسرمستغرق واجیتاتورتامین الکتریک نیرو سما (تله تابلو)مشاوره تحصیلی و آموزش کنکور ترکیه …

قانونی برای برخورد با حیوان‌آزاری نداریم
معاون یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ما قانون مشخصی برای برخورد با حیوان آزاری نداریم که بر اساس آن با افراد متخلف برخورد شود. «منوچهر فلاحی» معاون یگان حفاظت سازمان حفاظت از محیط زیست در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به حیوان‌آزاری صورت گرفته در تبریز، بیان کرد: در حال حاضر قانون مصوبی برای برخورد با حیوان آزاری نداریم، در گذشته طرحی توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در همین مورد مطرح شد، اما تاکنون به نتبجه‌ای نرسیده است. فلاحی افزود: اما هر گونه حیوان آزاری  که موجب رنجش روحی مردم شود، می‌تواند مورد پیگیری قرار گیرد و از این لحاظ مشکلی نداریم. وی گفت: در کل ما قانون مشخصی جهت برخورد با حیوان آزاری نداریم  که بر  اساس آن با افراد متخلف برخورد شود، اما یگان حفاظت  محیط زیست با هر گونه حیوان آزاری در حوزه محیط زیست برخورد می‌کند و افراد خاطی شناسایی و به مراجع قضایی معرفی و حسب رای صادره، با اینگونه افراد برخورد می‌شود. فلاحی در مورد مدیریت سگ‌های ولگرد، افزود: در رابطه با سگ‌های ولگرد، طبق  دستورالعمل مربوطه   بخش‌های مرتبط در شهرداری‌ها،  سگ‌های ولگرد را  جمع‌ آوری  و به مراکز نگهداری فرستاده و  طبق نظر دامپزشک در خصوص نگهداری یا مرگ با ترحم آنان تصمیم گیری می‌کند. معاون یگان حفاظت سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: همچنین حیوانات سالم پس از عقیم‌سازی به افراد متقاضی تحویل داده می‌شود. فلاحی افزود:  با توجه به عضویت  بخش‌های تخصصی سازمان محیط‌زیست در تشکیلات اجرایی کنترل سگ‌های ولگرد در سطح ملی، استانی و شهرستانی آنها نظرات تخصصی را ارائه می‌دهند.