اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

انتصاب «گلعاد اردان» ناشی از ضعف دیپلماسی تشکلات خودگردان و نفوذ لابی صهیونیسم بود/ استانداردهای دوگانه سازمان ملل چشم‌انداز روشنی برای آینده ترسیم نمی‌کند