تعمیر تلویزیون پاناسونیکباطری ساز سیار مکانیک سیار امداد …کارالودر کمرشکناپلیکیشن فروش انواع ال ای دی

کادرفنی استقلال به دنبال دریافت مطالبات
اعضای کادرفنی تیم استقلال تهران برای دریافت مطالبات خود به این باشگاه مراجعه کردند. به گزارش ایلنا، سعید عزیزیان، امید علی دفتری و جنیف عمران زاده اعضای پیشین کادرفنی تیم استقلال تهران هستند که برای دریافت مطالبات‌شان امروز به محل این باشگاه رفته و با احمد مددی، مدیرعامل باشگاه دیدار کردند. در هفته اخیر محمود فکری هم به دیدار مددی رفته و خواستار دریافت مطالباتش شده بود. طبق توافق آنها با باشگاه قرار بود آنها تا امروز باقی مانده دستمزدشان را دریافت کنند که پرداخت نشده است و آنها به همین دلیل به باشگاه مراجعه کرده‌اند.