اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وضعیت عجیب قهرمان جهان؛ نجات از سقوط به لطف کرواسی