طلب یک گروه استحقاقی بازنشستگان را چه زمانی می‌پردازند؟
کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه در فضای مجازی نوشت: بازنشستگان پول یک گروه استحقاقی سال ۹۶ را از ابتدای مهر ماه ۹۹ تا پایان همان سال طلب دارند. به گزارش ایلنا، حسین سوری نوشت: بازنشستگان پول یک گروه استحقاقی سال ۹۶ را از ابتدای مهر ماه ۹۹ تا پایان همان سال طلب دارند. قبلا عرض کردم که اگر تا پایان تیر ماه ۱۴۰۰ آن را نپردازند، دیگر با خداست که چه ماهی آن را بپردازند. زیرا دیگر دفتر و دستک بودجه سال ۱۳۹۹ بسته شده و باید آن را از بودجه سال ۱۴۰۰ بپردازند. الان در ماه پنجم سال ۴۰۰ می‌باشیم و هنوز موافقت نامه این سال مبادله نشده است. حق گروه این ۶ ماه هم دیون تلقی می‌شود و این دیون باید از بودجه ۱۴۰۰ پرداخت گردد. چه موقع موافقت نامه ۱۴۰۰ را مبادله می‌نمایند و چه زمانی سازمان برنامه و بودجه این دیون را به حساب صندوق بازنشستگی واریز خواهد کرد، موضوعی است که بعید می‌نماید در کمتر از سه ماه دیگر به سر انجام برسد.  صندوق بازنشستگی می‌دانست که سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت این رقم تعجیل نخواهد نمود و به همین خاطر در احکام کارگزینی قید کرد که بعد از پرداخت سازمان برنامه و بودجه، قابل پرداخت می‌باشد. اینک ماییم و این طلب پرداخت نشده که خدا کند سازمان برنامه و بودجه، موافقت نامه خودش را با خودش هر چه سریع‌تر مبادله نماید و حق ۶ ماهه این گروه را به حساب صندوق بازنشستگی واریز کند تا قابل پرداخت باشد. انتهای پیام/