اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تبدیل تجربیات مجلس به دانش صریح برای ارتقای حکمرانی پارلمانی در ایران و کشورهای مسلمان