موسسه حقوقی ثبت شرکت و برند فکر …تولید،چاپ و بسته بندی انواع نایلون …فروش پلی آمیدتولیدی آسانسور ، نصب آسانسور

انتقاد از عملکرد ضعیف مسئولان در تامین واکسن کرونا/ انتظار برای تولید واکسن داخلی، ایران را از سرعت اپیدمی عقب انداخت/ پشت سرِ ویروس در حرکتیم/ واکسیناسیون کادر درمانِ بخش خصوصی هنوز انجام نشده است