تشکیل ستاد بحران برای تسریع در روند حل مشکل جایگاه‌ها/همکاری مردم خوب است
سخنگوی جایگاههای سوخت با بیان اینکه ما با جدیت پیگیر بازگشت به مدار جایگاهها هستیم، خاطرنشان کرد: ستاد بحران تشکیل شده و تلاش می شود که در اسرع وقت مشکل برطرف شود. رضانواز در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به آخرین اخبار از وضعیت جایگاهها اظهار داشت: با توجه به اینکه به لحاظ سخت افزاری باید تعییراتی در سیستم جایگاهها صورت گیرد روند به کندی انجام میشود. وی درباره زمان وارد مدار شدن کامل جایگاهها گفت: با توجه اینکه موضوع مربوط به کل گستره کشور فعلا پیش بینی دقیقی نمی توان داشت. سخنگوی جایگاههای سوخت تصریح کرد: اکنون 40 درصد جایگاهها وارد مدار شده اند. وی گفت: ما از شرکت ملی پخش خواسته ایم که بازگشت جایگاهها در تمام کشور به صورت یکسان صورت گیرد و عدالت در کل کشور برقرار شود. رضانواز با بیان اینکه ما با جدیت پیگیر بازگشت به مدار جایگاهها هستیم، خاطرنشان کرد: ستاد بحران تشکیل شده و تلاش می شود که در اسرع وقت مشکل برطرف شود. وی درباره فراهم شدن امکان سوختگیری با کارت گفت: فعلا تعداد کمتر از انگشتان دو دست جایگاه به صورت آزمایشی و تستی امکان تحویل با کارت هوشمند را دارند. سخنگوی جایگاههای سوخت یادآور شد: مردم همکاری خوبی داشته اند و هیچگونه تشنچ و ازدحام آزاردهنده ای در سطح جایگاهها مشاهده نشده است. وی یادآور شد: مردم با مراجعه به سایت www.niopdc.ir و ir.fsu.ir از آمار و کد جایگاههای در دسترس مطلع شوند. انتهای پیام/