جامعه نیوزپراستیک اسید 15 اکسیدینتعمیر تلویزیون ال جیسرورنگ

بعد از ماه رمضان زنجیره سفرهای داخلی تکمیل می‌شود/ درصدد جذب گردشگر از کشورهای همسایه هستیم/ جذب مسافران چینی و هنگ‌کنگی برنامه‌‌ی بعدی است/ بخش خصوصی برای اعتمادسازی خارجی‌ها ورود کند