تست ورزش NORAV آمریکا/آلمانمدرس و مترجم زبان پرتغالیخدمات باغبانیفروش مخزن آب و تانکر و منبع پلی …

انصراف مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی از نمایشگاه مجازی کتاب
​مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی از ادامه حضور در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران انصراف داد. به گزارش ایلنا، روابط عمومی مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ به دلیل مشکلات زیرساختی سامانه اولین نمایشگاه مجازی کتاب تهران وعدم رضایت کاربران از آن، مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهش‌های ایرانی و اسلامی) از ادامه حضور در این نمایشگاه انصراف داده و میزبان پژوهشگران، محققان و علاقه‌مندان به آثار این مرکز با همان شرایط اعلام شده در نمایشگاه مجازی کتاب تهران به آدرس www. cgie. org. ir/fa/product است.  همچنین به جهت پاسخگویی به سوالات، پیشنهادات و انتقادات، فروشگاه انتشارات مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی به شماره‌های ۰۹۱۲۷۳۶۲۶۸۴ و ۰۲۱۲۲۲۹۷۶۷۷ آماده خدمت‌رسانی خواهد بود.